Wyszukiwarka baz naukowych – Wytyczne.org

Typy baz

Wyszukiwarka czasopism naukowych

Wyszukiwanie alfabetyczne po tytule czasopisma

Wyszukiwanie według dziedziny

Alergologia(20)Anestezjologia i intensywna terapia(3)Audiologia i foniatria(2)Chirurgia naczyniowa(4)Chirurgia ogólna(19)Chirurgia onkologiczna(2)Chirurgia stomatologiczna(3)Choroby płuc(8)Choroby wewnętrzne(5)Choroby zakaźne(16)Dermatologia i wenerologia(11)Diabetologia(2)Diagnostyka laboratoryjna(3)Endokrynologia(21)Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość(3)Epidemiologia(14)Farmakologia kliniczna(34)Fizjoterapia(3)Gastroenterologia(17)Genetyka kliniczna(18)Geriatria(11)Ginekologia onkologiczna(1)Hematologia(12)Immunologia kliniczna(23)Intensywna terapia(8)Kardiochirurgia(2)Kardiologia(21)Medycyna morska i tropikalna(1)Medycyna nuklearna(2)Medycyna pracy(4)Medycyna ratunkowa(4)Medycyna rodzinna(3)Medycyna sportowa(9)Nauki o żywieniu(13)Nefrologia(9)Neonatologia(1)Neurochirurgia(2)Neurologia(58)Neurologia dziecięca(1)Neuropatologia(1)Okulistyka(10)Onkologia kliniczna(44)Ortopedia i traumatologia narządu ruchu(10)Otorynolaryngologia(2)Patomorfologia(3)Pediatria(17)Pediatria metaboliczna(1)Perinatologia(5)Periodontologia(3)Pielęgniarstwo(13)Położnictwo i ginekologia(8)Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna(4)Protetyka stomatologiczna(2)Psychiatria(39)Psychiatria dzieci i młodzieży(8)Psychologia kliniczna(66)Radiologia i diagnostyka obrazowa(18)Radioterapia onkologiczna(2)Rehabilitacja medyczna(7)Reumatologia(6)Seksuologia(1)Stomatologia dziecięca(1)Stomatologia zachowawcza z endodoncją(11)Toksykologia(6)Toksykologia kliniczna(5)Transplantologia kliniczna(5)Urologia(62)Urologia dziecięca(1)Zdrowia środowiskowe(8)Zdrowie publiczne(30)
Biblioteka Cochrane (Cochrane Library)
Dostępne na: http://www.cochranelibrary.com/

Biblioteka Cochrane (The Cochrane Library) stanowi zbiór sześciu baz, w których gromadzi się najbardziej wiarygodne i aktualne dane biomedyczne, ułatwiające podejmowanie najkorzystniejszych decyzji klinicznych.

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
Dostępne na: http://www.cochranelibrary.com/about/about-cochrane-systematic-reviews.html

CDSR jest jednym z najobszerniejszych zbiorów przeglądów systematycznych (oraz ich protokołów) w Internecie, a także należy do ścisłej czołówki najbardziej prestiżowych periodyków medycznych. W 2013 r. wartość wskaźnika Impact Factor dla Cochrane Database… wyniosła 5,939 (co było 10. wynikiem w świecie wśród czasopism naukowych wymienionych w kategorii “Medicine, General & Internal” Journal Citation Reports).

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
Dostępne na: http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search?searchRow.searchOptions.searchProducts=clinicalTrialsDoi

CENTRAL jest zbiorem najważniejszych informacji zgromadzonych w toku badań z grupą kontrolną (controlled trials). Podstawową zaletą CENTRAL jest to, że można w niej znaleźć dane pochodzące zarówno z opublikowanych, jak i niepublikowanych badań. Jakkolwiek większość informacji zawartych w CENTRAL pochodzi z serwisów MEDLINE oraz EMBASE, to uczestnicy grup roboczych Cochrane uzupełniają jej zasoby o dodatkowe (tyleż istotne, co trudno dostępne), specjalistyczne dane. Taka metodyka kumulowania wiedzy sprawia, iż CENTRAL stała się najbardziej kompletnym repozytorium danych biomedycznych pochodzących z badań z grupą kontrolną.

Cochrane Methodology Register (CMR)
Dostępne na: cmr.cochrane.org/

W CMR gromadzi się dane na temat publikacji (książek, artykułów lub doniesień konferencyjnych), których autorzy omawiali metodykę prowadzenia badań z grupą kontrolną. CMR jest zatem niezwykle ważnym narzędziem pracy autorów przeglądów systematycznych.

Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)
Dostępne na: http://community.cochrane.org/editorial-and-publishing-policy-resource/overview-cochrane-library-and-related-content/databases-included-cochrane-library/database-abstracts-reviews-effects-dare

DARE jest niezwykle przydatnym narzędziem pracy klinicystów, a także przystępnym źródłem najbardziej wiarygodnych informacji dla pacjentów oraz osób zarządzających systemami ochrony zdrowia. Obecnie jest to jedyny serwis internetowy, w którym przedstawiane są streszczenia przeglądów systematycznych – dobrane pod względem jakości oraz opatrzone przystępnym komentarzem.
Bazę DARE prowadzą badacze z Centre for Reviews and Dissemination (CRD) przy University of York (w Wielkiej Brytanii).

Health Technology Assessment (HTA) Database
Dostępne na: https://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/

Pod pojęciem oceny technologii medycznych (health technology assessment – HTA) rozumie się proces “systematycznej weryfikacji istniejących danych naukowych i dokonywanej na tej podstawie oceny skuteczności, opłacalności oraz (czasem) konsekwencji społecznych, etycznych i prawnych (dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej) wprowadzenia procedur medycznych i systemów organizacyjnych.”* Baza HTA stanowi zatem kompendium danych pochodzących z raportów oceny technologii medycznych, które z kolei stanowią podstawę decyzji o refundacji interwencji. Twórcom serwisu HTA w ramach Biblioteki Cochrane przyświecał cel poprawienia jakości oraz opłacalności opieki zdrowotnej na świecie.
* Za: M. Bała, R. Jaeschke, W. Leśniak, J. Mrukowicz, J. Brożek, P. Gajewski: Analizy ekonomiczne. W: P. Gajewski, R. Jaeschke, J. Brożek [red.]. Podstawy EBM, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, wydanie I, s. 127.

Epistemonikos
Dostępne na: https://www.epistemonikos.org/

Greckie słowo epistemonikos, użyte przez Arystotelesa, znaczy “Co warto wiedzieć”. Epistemonikos to oparta na współpracy, wielojęzyczna baza klinicznych danych naukowych. Jest to największe źródło przeglądów systematycznych istotnych dla podejmowania decyzji klinicznych, a także źródło innych rodzajów danych naukowych. Zbiór jest obecnie utrzymywany przez fundację Epistemonikos, organizację non-profit z siedzibą w Santiago w Chile.

Trip
Dostępne na: https://www.tripdatabase.com/

Trip to wyszukiwarka danych klinicznych zaprojektowana, by umożliwić użytkownikom szybkie i łatwe wyszukanie i wykorzystanie wysokiej jakości danych naukowych w praktyce.
Trip istnieje od 1997 roku i w tym czasie stał się jednym z głównych źródeł materiałów opartych na danych naukowych.
Oprócz wyszukiwnaia danych naukowych, baza umożliwia lekarzom przeszukiwanie innych typów treści, w tym obrazów, filmów, broszur informacyjnych dla pacjentów, kursów edukacyjnych. Instrukcja jak korzytsać z Trip w linku obok: https://www.tripdatabase.com/how-to-use-trip

Magic Project
Dostępne na: http://magicproject.org
Health Evidence
Dostępne na: https://www.healthevidence.org/
PHC Evidence
Dostępne na: https://hse.phcperformanceinitiative.org/
Guidelines International Network (G-I-N)
Dostępne na: http://www.g-i-n.net/
The National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
Dostępne na: https://www.nice.org.uk/
Scottish Intercollegiate Guidelines Network
Dostępne na: http://www.sign.ac.uk/
L'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Dostępne na: https://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1455081/Home-page
Australian National Health and Medical Research Council clinical practice guidelines
Dostępne na: https://www.nhmrc.gov.au/
eGuidelines
Dostępne na: http://www.eguidelines.co.uk/

Logowanie

Zapomniałes hasła