Narzędzia metodologiczne – Wytyczne.org

Narzędzia metodologiczne

Narzędzia wspomagające proces tworzenia wytycznych de novo

 1. GRADE Handbook – podręcznik do oceny jakości dowodów i siły zaleceń przy użyciu podejścia Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) Working Group. 
 2. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks for adoption, adaptation, and de novo development of trustworthy recommendations: GRADE-ADOLOPMENT. Metoda łącząca zalety adopcji, adaptacji i opracowywania wytycznych de novo.
 3. GIN-McMaster Guideline Development Checklist – lista kontrolna zawierająca linki do narzędzi edukacyjnych i materiałów szkoleniowych, dla osób zainteresowanych rozpoczęciem, ulepszeniem lub oceną procesu opracowywania wytycznych. Uwzględnienie, podczas tworzenia wytycznych, pozycji z tej listy ma na celu wspieranie opracowywania i wdrażania godnych zaufania wytycznych. Powstaje polskie tłumaczenie listy kontrolnej, które wkrótce zostanie opublikowane.
 4. Aplikacja GRADEpro – tworzona przez ekspertów EBM jest profesjonalnym narzędziem wspierającym proces tworzenia wytycznych, umożliwiając pracę zespołową oraz ułatwiając zarządzanie procesem tworzenia wytycznych na każdym jego etapie – od konceptu po przygotowanie dokumentu do publikacji.
Metody i narzędzia z grupy GRADE są współtworzone przez profesora Jana Brożka, polskiego naukowca pracującego na Uniwersytecie McMaster w Kanadzie, od lat rozwijającego metodologię GRADE w ramach GRADE Working Group.
Więcej zasobów dotyczących metodologii GRADE dostępne na:
https://gradepro.org/resources/#grade-approach
https://cebgrade.mcmaster.ca/index.html
https://training.cochrane.org/grade-approach

 

 

Opracowanie i opublikowanie wytycznych będących odpowiedzią na zidentyfikowane pytania (potrzeby) kliniczne może odbywać się jako:
Adopcja, która polega na przyjęciu wiarygodnego zalecenia z dokumentu źródłowego dosłownie (verbatim).
Adaptacja, która polega na modyfikacji zalecenia z dokumentu źródłowego np. uwzględniając uwarunkowania, w których zalecenie będzie wykorzystane.
Tworzenie de novo, które polega na opracowaniu nowych wiarygodnych zaleceń od podstawy, z wykonaniem nowego przeglądu systematycznego, który dostarczy wiarygodnych danych do odpowiedzi na zadane pytania kliniczne. (1)
Wiarygodne zalecenia to takie, które powstają w wyniku przestrzegania najlepszych standardów lub praktyk w zakresie opracowywania wytycznych. (Ibidem)
Tworzenie wytycznych od podstaw (de novo) zgodnie z zasadami metodologii wymaga znacznego wysiłku, kompetencji i nakładów. W sytuacji gdy dostępne zasoby (ludzkie, finansowe, czasowe) są bardzo ograniczone poprawne przeprowadzenie całego procesu tworzenia wytycznych jest trudne. (1, 2)
Adopcja czy adaptacja wytycznych są alternatywą do tworzenia wytycznych de novo. Podstawą obu metod jest wykorzystanie dobrej jakości opracowanych przez inne organizacje i opublikowanych wytycznych lub przeglądów systematycznych.
Zakres, w jakim można przeprowadzić adopcję czy adaptację zaleceń, zależy od jakości dostępnych dokumentów źródłowych (wytyczne lub przeglądy systematyczne), ich znaczenia i możliwości zastosowania w warunkach polskiej ochrony zdrowia. Do oceny i kwalifikacji dokumentów źródłowych wykorzystywane są narzędzia do krytycznej oceny danych naukowych.
Proces adaptacji można prowadzić zgodnie z metodologią ADAPTE albo GRADE ADOLOPMENT.

 

Narzędzia do adaptacji wytycznych
 1. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks for adoption, adaptation, and de novo development of trustworthy recommendations: GRADE-ADOLOPMENT
 2. The ADAPTE Process: Resource Toolkit for Guideline Adaptation. Version 2.0.
W bibliotece narzędzi metodologicznych G-I-N dostępna jest również wersja polska podręcznika ADAPTE, która powstała w ramach projektu POWR.05.04.00-000088/16-00 „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”.
Uwarunkowania prawne:
W wyniku adaptacji czy adopcji powstaje utwór zależny od wykorzystanych publikacji źródłowych, co zgodnie z prawem autorskim wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń od autorów publikacji źródłowych na ich wykorzystanie w nowoopracowywanych wytycznych. Niezależnie od wybranej metody opracowywania wytycznych zawsze należy wymienić twórcę i tytuł publikacji pierwotnej.(3)

 

Przypisy:

 1. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks for adoption, adaptation, and de novo development of trustworthy recommendations: GRADE-ADOLOPMENT Schunemann H.J., Wiercioch W., Brozek J., Etxeandia-Ikobaltzeta I., Mustafa R.A., Manja V., Brignardello-Petersen R., (…), Akl E.A. (2017) Journal of Clinical Epidemiology, 81 , pp. 101-110.
 2. The ADAPTE Collaboration. The ADAPTE Process: Resource Toolkit for Guideline Adaptation. Version 2.0. : GIN; 2009.
 3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.[Tekst jednolity], Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.
Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej to zestaw systematycznie opracowanych zaleceń, które mają pomóc lekarzowi i pacjentowi w podjęciu decyzji o zastosowaniu odpowiedniej opieki zdrowotnej w konkretnym przypadku klinicznym.
Przydatność wytycznych w codziennej pracy lekarzy polega na formułowaniu ich w oparciu o systematycznie przeprowadzane podsumowania aktualnej wiedzy medycznej dotyczącej jasno określonych problemów klinicznych.
Korzystanie z wytycznych jest najłatwiejszym sposobem zastosowania w codziennej pracy najlepiej sprawdzonych metod, bez potrzeby przeprowadzania skomplikowanych i czasochłonnych analiz. Dzięki temu aktualne wytyczne stanowią ogromną pomoc w codziennej praktyce.
Ponadto wytyczne mogą odgrywać ważną rolę w formułowaniu polityki zdrowotnej i są tworzone, by objąć swoją tematyką i zakresem wszystkie działania opieki zdrowotnej (np. promocja zdrowia, badania przesiewowe, diagnoza).

 

Dlaczego ważne jest by oceniać jakość wytycznych?
Potencjalne korzyści płynące z wykorzystania wytycznych w praktyce medycznej przez lekarzy czy innych specjalistów ochrony zdrowia zależą od jakości tych wytycznych. Zastosowanie przez odpowiednio przygotowane zespoły właściwych metodologii zgodnych z zasadami evidence-based medicine w procesie opracowywania wytycznych jest kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości wytycznych. Jeżeli nie przestrzega się opracowanych zasad tworzenia wytycznych ich jakość może być bardzo zmienna, a niektóre często nie spełniają podstawowych standardów jakości.

 

Kto może oceniać wytyczne?
Jakość wytycznych może być oceniana przez wszystkich interesariuszy, na których zalecenia mają wpływ, tj.:
 • pracowników ochrony zdrowia, którzy mogą przeprowadzić własną ocenę wytycznych przed wykorzystaniem zaleceń w praktyce medycznej;
 • twórców wytycznych, którzy planują wykorzystać wytyczne autorstwa innych organizacji w procesie adaptacji lub chcą przeprowadzić wewnętrzną ocenę własnych wytycznych by mieć pewność, że ich jakość jest odpowiednia;
 • decydentów, jednostki administracji publicznej, którzy powinni oceniać jakość wytycznych by móc zdecydować, które z nich mogą być zalecane do użycia w praktyce lub wykorzystane jako podstawa systemu ochrony zdrowia (np. włączenie interwencji do koszyka świadczeń);
 • edukatorów, szkoleniowców, aby pomóc zwiększyć umiejętności krytycznego oceniania wśród pracowników służby zdrowia i do nauczania podstawowych kompetencji w zakresie opracowywania wytycznych.

 

Co stanowi o jakości wytycznych, które ich elementy powinny być oceniane?
Na jakość wytycznych składa się kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę chcąc wykorzystać zalecenia w praktyce, są to między innymi:
 • zakres i cel wytycznych;
 • zaangażowanie w proces tworzenia wytycznych interesariuszy, których one dotyczą;
 • rygor metodologiczny tworzenia wytycznych;
 • możliwość zastosowania zaleceń w praktyce;
 • przejrzystość prezentacji;
 • niezależność redakcyjna.

 

Jak ocenić jakość wytycznych?
Podobnie do tworzenia wytycznych, również ocena ich jakości powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem opracowanych w tym celu narzędzi np. instrumentu The Appraisal of Guidelines for REsearch & Evaluation (AGREE II), który pozwala na ocenę techniczną dokumentu oraz poprawności procesu jego tworzenia.
Narzędzie do oceny wytycznych: The AGREE II Instrument
AGREE Next Steps Consortium (2017). The AGREE II Instrument [Wersja elektroniczna]. Dostępne na: https://www.agreetrust.org/agree-ii/
Podręcznik dostępny jest w wielu wersjach językowych i formatach. Polska wersja językowa dostępna jest pod adresem https://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2019/01/AGREE-II-Polish.pdf i na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 
Istnieje też bazująca na pełnej wersji AGREEII, skrócona wersja The AGREE Global Rating Scale Instrument (AGREE GRS).
Z narzędzia AGREEII można korzystać za pomocą internetowej platformy My AGREE Plus, która wspiera zaangażowanie zespołowe w procesie oceny wytycznych.
Na stronie inicjatywy AGREE dostępne są również materiały edukacyjne wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

 

  Niniejszy tekst powstał na podstawie The AGREE II Instrument.

Logowanie

Zapomniałes hasła