Zarejestruj dokument – Wytyczne.org

Dla twórców wytycznych

Zarejestruj dokument

Jak zamieścić wytyczne lub materiały dla pacjentów naszej bazie?

Baza wytycznych i materiałów dla pacjentów, prowadzona przez Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej, powstaje z udziałem i zaangażowaniem Towarzystw lekarskich oraz innych organizacji zajmujących się tworzeniem wytycznych.

Poniżej jest krótka instrukcja o tym jak zamieścić dokument wytycznych w bazie.

01

Wypełnij formularz
„Zarejestruj dokument”
(przycisk u dołu tej strony)
W pierwszym etapie rejestracji bardzo ważne jest określenie typu zgłoszenia. Następnie należy wypełnić wszystkie pola formularza. By zgłoszenie było kompletne należy załączyć dokumenty towarzyszące (pdf), na przykład protokół postępowania opisujący proces tworzenia wytycznych, oryginalny dokument wytycznych, tabele danych naukowych, plan aktualizacji wytycznych itd.

02

Weryfikacja dokumentów
Każde zgłoszenie będzie weryfikowane przez Ośrodek, który może poprosić o uzupełnienie dokumentacji.

03

Konsultacje
Kompletne zgłoszenie kierowane jest do konsultacji w środowisku ochrony zdrowia: lekarzy, innych specjalistów ochrony zdrowia, organizacji pacjentów, jednostek administracji publicznej oraz Rady Ośrodka ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej.

04

Aktualizacja
Po przeprowadzeniu konsultacji autorzy wytycznych powinni rozważyć, czy dokument wytycznych trzeba zaktualizować w oparciu o propozycje uczestników konsultacji. Raport z konsultacji zostanie opublikowany wraz z wytycznymi.

05

Publikacja
Ostateczna wersja wytycznych zostanie opublikowana w bazie wiedzy Ośrodka.

Dostęp do formularza po zalogowaniu

Logowanie

Zapomniałes hasła