O Nas – Wytyczne.org

O Nas

Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej, powołany przez Naczelną Izbę Lekarską, zajmuje się rozpowszechnianiem wytycznych postępowania medycznego opierających się na aktualnej wiedzy medycznej oraz zasadach evidence based medicine.

Zadaniami Ośrodka są w szczególności następujące działania dotyczące wytycznych postępowania medycznego:

  1. gromadzenie, publikowanie i rozpowszechnianie;
  2. organizowanie i promowanie współpracy interdyscyplinarnej w ich tworzeniu;
  3. promowanie i wspieranie stosowania wytycznych w praktyce medycznej;
  4. opracowywanie i publikowanie zaleceń dotyczących struktury i sposobu opracowywania wytycznych;
  5. monitorowanie działań podejmowanych w Polsce i za granicą w zakresie opracowywania i stosowania oraz publikowanie informacji o tych działaniach;
  6. prowadzenie portalu internetowego Ośrodka służącego wsparciu w tworzeniu wytycznych i publikacji zaakceptowanych wytycznych;
  7. opracowywanie aplikacji informatycznych i innych narzędzi ułatwiających stosowanie wytycznych w praktyce lekarzy i lekarzy dentystów;
  8. pozyskiwanie z zewnętrznych źródeł środków wspierających realizację zadań.

Logowanie

Zapomniałes hasła