Informacje o projekcie – Wytyczne.org

Informacje o projekcie

                                                                         

Serwis wytyczne.org powstał w ramach projektu nr POWR.05.04.00-0000088/16 „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”.

Platforma wytyczne.org jest jednym z narzędzi Ośrodka NIL ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej do realizacji i upowszechniania wyników projektu. Serwis będzie regularnie aktualizowany o nowe wytyczne, materiały informacyjne dla pacjentów po zakończeniu projektu.
Projekt realizowany jest przez Lidera Projektu Naczelną Izbę Lekarską oraz Partnerów: Medycynę Praktyczną, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

                                         

Projekt współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności przez min. 85% lekarzy, uczestniczących w kursach doskonalących w zakresie prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych i prowadzenia leczenia zgodnie z wytycznymi i standardami postępowania klinicznego w chorobach układu krążenia, chorobach nowotworowych, chorobach i zaburzeniach psychicznych, chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorobach układu oddechowego oraz podniesienie jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych ze specjalistami do końca grudnia 2019 r.

Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów szczegółowych:

  1. Poprawa efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia poprzez zidentyfikowanie, adaptację i publikację wytycznych postępowania w praktyce medycznej;
  2. Wypracowanie ramowych programów szkoleń dla kadry lekarskiej bazujących na wytycznych;
  3. Przeprowadzenie na podstawie zaadoptowanych wytycznych kursów doskonalących w dziedzinie diagnostyki i leczenia w grupach łączących lekarzy POZ i specjalistów zajmujących się określoną grupą chorób z uwzględnieniem rekomendacji zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia;
  4. Opracowanie zasad komunikacji pomiędzy lekarzami POZ i lekarzami specjalistami celem zoptymalizowania procesu terapeutycznego;
  5. Zapewnienie lekarzom dostępu do aktualnej bazy wiedzy nt. obowiązujących standardów/wytycznych postępowania diagnostycznego, terapii i profilaktyki poprzez stworzenie portalu informatycznego.

Projekt stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania i problemy w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Aktualnie jednym z ważniejszych problemów, z którym muszą zmierzyć się lekarze, zwłaszcza pierwszego kontaktu jest wybór metod uwzględniających wskazania uznane za optymalne zgodnie z aktualną wiedzą medyczną opartą na EBM do uzyskania diagnozy.

Logowanie

Zapomniałes hasła