Zaproszenie do rejestracji udziału w planowanych szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych – Wytyczne.org

Zaproszenie do rejestracji udziału w planowanych szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych

Opis

Zapraszamy lekarzy rodzinnych do udziału w kursach doskonalących z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki, realizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską w ramach Projektu nr POWR.05.04.00-000088/16 „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”

Każdy z kursów odbywać się będzie w trybie stacjonarnym i e-learningowym.

Ramowe plany szkoleń powstały na podstawie opracowanych w ramach projektu wytycznych:
1) Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia zespołu pozakrzepowego
2) Wytyczne postępowania w dnie moczanowej w Polsce
3) Wytyczne postępowania w depresji u dorosłych dla lekarzy rodzinnych
4) Postępowanie w zaostrzeniach astmy u dorosłych – wytyczne dla lekarzy rodzinnych

Zaproszenie Szkolenia Stacjonarne 16.11.2018 1

Program szkoleń jest akredytowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Metodyka szkoleń

Szkolenia prowadzone  będą w formie warsztatu z uwzględnieniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń adekwatnych do ramowego programu szkoleń. Grupa szkoleniowa liczyć będzie 12 osób.

Termin realizacji i lokalizacja szkoleń:

Szkolenia realizowane będą w okresie od  grudnia 2018 do października 2019.

Szkolenia będą realizowane w blokach 2-dniowych następujących po sobie.

Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

Szkolenia odbywać się będą w różnych miejscowościach w Polsce.

Rejestracja

Zarejestrować się można za pomocą sytemu rejestracji NIL https://szkolenia.hipokrates.org/

Dodatkowe warunki

Jedna osoba może wziąć udział w tylko jednym wybranym przez siebie kursie.

Kursy obejmują szkolenie w formie stacjonarnej (2 dni szkoleniowe) i szkolenie elearningowe (6 godzin dydaktycznych).

Oprócz tematyki wskazanej powyżej kursy obejmują także zagadnienia z zakresu komunikacji / umiejętności społecznych.

Koszty noclegu i wyżywienia (2 dni) pokrywa Naczelna Izba Lekarska w ramach budżetu projektu.

Istnieje również możliwość częściowej refundacji kosztów dojazdu.

Kontakt

Biuro Projektu

Naczelna Izba Lekarska

Ul. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

Tel: 22 559 13 43

e-mail: wytyczne@hipokrates.org

www.wytyczne.org

Informacje

Start wydarzenia:
2019-01-02 00:00:00
Zakończone wydarzenia:
2019-11-30 00:00:00

Organizator:
Naczelna Izba Lekarska

Dane do kontaktu:
Biuro Projektu Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel: 22 559 13 43 , wytyczne@hipokrates.org

Koszt udziału:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty noclegu i wyżywienia (2 dni) pokrywa Naczelna Izba Lekarska w ramach budżetu projektu. Istnieje również możliwość częściowej refundacji kosztów dojazdu.

Lokalizacja:
Szkolenia odbywać się będą w różnych miejscowościach w Polsce., Cała Polska

Logowanie

Zapomniałes hasła