Webinar – Wprowadzenie do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego – Wytyczne.org

Webinar – Wprowadzenie do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Opis

 

Tematyka webinarium obejmować będzie próbę odpowiedzi na pytania o:
– uwarunkowania prawne regulujące ogłaszanie przez Ministra Zdrowia zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w drodze obwieszczenia,
– zadania AOTMiT w zakresie opiniowania zaleceń w kontekście nowych uwarunkowań prawnych,
– proces opiniowania – kluczowe elementy i dotychczasowe doświadczenia,
– ocenę jakości metodologicznej zaleceń w oparciu o dokument „Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego” oraz narzędzie Agree II, a w szczególności:

– zakres i cel zaleceń,
– podmioty biorące udział w procesie opracowywania wytycznych,
– proces wyszukiwania i syntezy danych naukowych,
– metody formułowania i aktualizacji zaleceń,
– sposób prezentacji zaleceń,
– sposoby rozpowszechniania wytycznych.

Rejestracja uczestników

Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na adres: zalecenia@aotmit.gov.pl.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „WEBINAR – ZALECENIA”, a w treści maila prosimy o wpisanie następujących danych: imię i nazwisko, afiliacja, kontaktowy numer telefonu (opcjonalnie).

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Informacje techniczne oraz link do webinarium zostaną przesłane mailem zwrotnym bezpośrednio do zgłoszonych uczestników.

* – w ślad za nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z poźn. zm.) w zakresie art. 11 ust. 3. przyznającą Ministrowi Zdrowia zadanie, po uzyskaniu opinii Agencji, ogłaszania w drodze obwieszczenia zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny, opracowanych przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym

Informacje

Start wydarzenia:
2019-07-09 10:00:00
Zakończone wydarzenia:
2019-07-09 11:00:00

Organizator:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Dane do kontaktu:
AOTMiT , zalecenia@aotmit.gov.pl

Koszt udziału:
Udział w webinarium jest bezpłatny

Data i czas:
09.07.2019 start godzina 11:00 (całkowity czas trwania to 60 minut)

Lokalizacja:
Przeskok 2, Warszawa, Mazowieckie
Webinar – Wprowadzenie do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Logowanie

Zapomniałes hasła