Bezpłatne szkolenia on-line z zakresu postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki – pięć modułów do wyboru – Wytyczne.org

Bezpłatne szkolenia on-line z zakresu postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki – pięć modułów do wyboru

Szanowni Państwo

Zapraszamy na szkolenia w nowej formule on-line!

Kolejną nowością jest fakt, że można wziąć udział w każdym interesującym Państwa module szkolenia, a  po jego zakończeniu otrzymają Państwo certyfikat z 20 punktami edukacyjnymi!
Nowa formuła kursów będzie wyglądać następująco:

I część kursu – zawiera zagadnienia medyczne, które będą omawiane podczas szkolenia on-line w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzia GoToMeeting (każdy Uczestnik otrzyma wcześniej szczegółową instrukcję i link do szkolenia). Będą Państwo mieli kontakt z wykładowcą, z możliwością zadawania pytań a także pracy warsztatowej (4,5 h).

II część kursu – również w formie on-line (j.w.) będzie zawierała moduł kompetencji miękkich (tj. komunikację) – także z możliwością zadania pytań wykładowcy oraz pracy warsztatowej (3 h).

III część kursu – odbywa się na platformie e-learningowej, gdzie każdy Uczestnik dostaje dostęp (własny profil). Na platformie będą zgromadzone materiały edukacyjne, wytyczne oraz filmiki edukacyjne. Tu również znajduje się ostatni element kursu – test wiedzy – a po jego zaliczeniu automatycznie zostanie wygenerowany certyfikat ukończenia kursu (osobny certyfikat dla każdego modułu szkoleniowego).

Powyższe części kursu stanowią integralną jego część, natomiast każdą z nich mogą Państwo zrobić w dogodnym dla siebie czasie (z proponowanych terminów szkoleń).

 

Tematy szkoleń:

Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu krążenia – ♦ program szkolenia
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych – ♦ program szkolenia
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych – ♦ program szkolenia
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego – ♦ program szkolenia szkolenia
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego – ♦ program szkolenia
Dodatkowo każdy z powyższych kursów będzie wzbogacony o moduł warsztatowy pt. Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami – ♦ program szkolenia

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ ON-LINE:

UWAGA – przy zapisaniu się na jeden z modułów medycznych obowiązkowo proszę wybrać moduł z komunikacji (jest to integralna część kursu).

“Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych. Depresja”

Dostępne terminy: 

05.12.2020 – godz. 9.00

“Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu krążenia. Zespół pozakrzepowy” 

Dostępne terminy: 

08.12.2020 r. godz. 16.00

14.12.2020 r. godz. 16.00

“Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych. Nowotwory głowy i szyi” 

08.12.2020 r. godz. 16.00

17.12.2020 r. godz. 16.00

“Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego – dna moczanowa”

Dostępne terminy: 

10.12.2020 r. godz. 16.00

“Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami”

Dostępne terminy: 

08.12.2020 r. – godz. 16.00

11.12.2020 r. –  godz. 16.00

 

Uwaga – terminy kursów mogą ulec zmianie. Organizator odpowiednio wcześniej poinformuje Uczestników o wprowadzonych zmianach.

NASI TRENERZY 

♣ prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala – notka biograficzna

♣ prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska – notka biograficzna

♣  prof. dr hab. Alicja Gałązka – notka biograficzna

♣ dr n. med. Paweł Grabowski – notka biograficzna

 ♣ dr Wojciech Pawlak – notka biograficzna

 

UWAGA liczba miejsc ograniczona!

 

Korzyści ze szkolenia:

  • Niewielkie grupy uczestników – stwarzające komfortowe warunki pracy grupowej,
  • 20 punktów edukacyjnych za jeden cykl szkoleniowy (moduł medyczny + komunikacja),
  • Możliwość udziału w każdym z modułów (zakończone certyfikatem),
  • Niezwykle interesujące połączenie kursu z zakresu zagadnień medycznych i kompetencji miękkich dodatkowo wzbogacone o materiały zgromadzone na platformie e-learningowej (dostęp do fachowej dokumentacji w dowolnym miejscu i czasie).

Zasady naboru Uczestników ww. szkoleń znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik Nr 1 Formularz Zgłoszenia Na Szkolenie On-Line

Załącznik Nr 2 Deklaracja Uczestnictwa W Projekcie

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Uczestnika Projektu Zgoda Na Przetwarzanie Danych Osobowych

Załącznik Nr 4 Dane Uczestników Projektu

Załącznik Nr 5 Zaświadczenie O Zatrudnieniu

 

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 600 048 082, 22 558-80-47, 22 559-13-10 a także mailowo : wytyczne@hipokrates.org

Szczegółowe informacje o szkoleniach:

  1. Szkolenia będą odbywały się on-line oraz przy użyciu platformy e-learningowej.
  2. Każdy cykl szkoleniowy będzie się składał z wykładów merytorycznych on-line z jednego z pięciu zakresów opisanych powyżej oraz modułu z zakresu kompetencji miękkich (komunikacji). Każdy kurs on-line odbywający się w czasie rzeczywistym z możliwością czynnego udziału każdego Uczestnika będzie wzbogacony o kurs uzupełniający na platformie e-learningowej. Kurs na platformie (zarówno z zakresu medycznego jak i z kompetencji miękkich) jest zakończony testem wiedzy (test jednokrotnego wyboru). Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest zrealizowanie kursu on-line  (min. 80% obecności na kursie), kursu
    e-learningowego oraz zaliczenia testu końcowego (70% prawidłowych odpowiedzi zalicza test). Certyfikat ukończenia szkolenia zawiera punkty edukacyjne – łącznie 20 pkt ( za moduł medyczny – 13 pkt oraz 7 pkt za moduł z kompetencji miękkich). Każdy Użytkownik może wziąć udział w dowolnym kursie w ramach projektu (nie ma – jak to było dotychczas – ograniczeń).

Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową – już niebawem opublikujemy harmonogram kolejnych szkoleń.

 

Powyższe szkolenia finansowane są z Projektu pt. “Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER),
Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Celem głównym Projektu jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w kursach doskonalących w zakresie prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych i prowadzenia leczenia zgodnie z wytycznymi i standardami postępowania klinicznego w chorobach układu krążenia, chorobach nowotworowych, chorobach i zaburzeniach psychicznych, chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorobach układu oddechowego oraz podniesienie jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych ze specjalistami.

                            

Logowanie

Zapomniałes hasła