Bezpłatne szkolenia z zakresu postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki – pięć modułów do wyboru – Wytyczne.org

Bezpłatne szkolenia z zakresu postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki – pięć modułów do wyboru

Szanowni Państwo


W związku z aktualną sytuacją w kraju, wszystkie szkolenia w ramach projektu są tymczasowo wstrzymane. O wszystkich dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco. 
Kontakt z Biurem Projektu wyłącznie drogą mailową: wytyczne@hipokrates.org

 

Tematy szkoleń:

Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu krążenia – ♦ program szkolenia
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych – ♦ program szkolenia
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych – ♦ program szkolenia
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego – ♦ program szkolenia
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego – ♦ program szkolenia
Dodatkowo każdy z powyższych kursów będzie wzbogacony o moduł warsztatowy pt. Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu
a lekarzami specjalistami – ♦ program szkolenia

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

 

14-15 marca 2020 r. “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych. Nowotwory głowy i szyi” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learningowy.

Miejsce szkolenia – WARSZAWA – SZKOLENIE BĘDZIE DOSTĘPNE W INNYM TERMINIE

 

04-05 kwietnia 2020 r. “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego. Astma” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learningowy.

Miejsce szkolenia – KATOWICE – SZKOLENIE BĘDZIE DOSTĘPNE W INNYM TERMINIE

 

04-05 kwietnia 2020 r. “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki profilaktyki chorób układu krążenia. Zespół pozakrzepowy” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learningowy.

Miejsce szkolenia – KARPACZ SZKOLENIE BĘDZIE DOSTĘPNE W INNYM TERMINIE

 

04-05 kwietnia 2020 r. “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych. Depresja” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learningowy.

Miejsce szkolenia – KARPACZ – SZKOLENIE BĘDZIE DOSTĘPNE W INNYM TERMINIE

 

Uwaga – terminy kursów i miejsce ich realizacji może ulec zmianie. Organizator odpowiednio wcześniej poinformuje Uczestników o wprowadzonych zmianach.

Agenda szkolenia tutaj

   

NASI TRENERZY 

♣ prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala – notka biograficzna

♣ prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska – notka biograficzna

♣  prof. dr hab. Alicja Gałązka – notka biograficzna

♣ dr n. med. Paweł Grabowski – notka biograficzna

 ♣ dr Wojciech Pawlak – notka biograficzna

♣ Mateusz Banaszkiewicz – notka biograficzna

 

UWAGA liczba miejsc ograniczona!

Korzyści ze szkolenia:

  • Niewielkie grupy uczestników – stwarzające komfortowe warunki pracy grupowej,
  • Niezwykle interesujące połączenie kursu z zakresu zagadnień medycznych i kompetencji miękkich dodatkowo wzbogacone o materiały zgromadzone na platformie e-learningowej (dostęp do fachowej dokumentacji w dowolnym miejscu i czasie).
  • Każdy z uczestników otrzyma książkę w postaci wytycznych (innowacyjne opracowanie powstałe w ramach projektu jako efekt współpracy grupy ekspertów z danej dziedziny) w zależności od tematyki wybranego szkolenia) a także ciekawe materiały szkoleniowe.
  • Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na szkolenie a także noclegi dla uczestników – na zasadach określonych w regulaminie szkolenia (poniżej)

Zasady naboru Uczestników ww. szkoleń znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin Rekrutacji I Uczestnictwa W Szkoleniu

Załącznik Nr 1 Formularz Zgłoszenia Na Szkolenie

Załącznik Nr 2 Deklaracja Uczestnictwa W Projekcie

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Uczestnika Projektu Zgoda Na Przetwarzanie Danych Osobowych

Załącznik Nr 4 Dane Uczestników Projektu

Załącznik Nr 9 Zaświadczenie O Zatrudnieniu

Pozostałe dokumenty – dla osób zakwalifikowanych na szkolenie:

Załącznik Nr 5 Oświadczenie O Braku Możliwości Udziału W Kursie

Załącznik nr 6 – Informacja Nt. Możliwości Wnioskowania O Refundację Kosztów Dojazdu i Noclegu Dla Uczestników Projektu

Załącznik Nr 7 Wniosek O Refundację Kosztów Dojazdu Dla Uczestników Projektu

Załącznik Nr 8 Oświadczenie O Korzystaniu Z Samochodu Dla Uczestników Projektu

 

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 22 559-13-00, 22 558-80-47 a także mailowo : wytyczne@hipokrates.org

Szczegółowe informacje o szkoleniach:

  1. Szkolenia będą odbywały się stacjonarnie w cyklach dwudniowych na terenie całego kraju (harmonogram szkoleń zostanie wkrótce opublikowany).
  2. Każdy cykl szkoleniowy będzie się składał z wykładów (wraz z ćwiczeniami) merytorycznych z jednego z pięciu zakresów opisanych powyżej oraz modułu z zakresu kompetencji miękkich (komunikacji). Każdy stacjonarny kurs będzie wzbogacony o kurs uzupełniający na platformie e-learningowej. Kurs na platformie jest obowiązkowy (zarówno z zakresu medycznego jak i z kompetencji miękkich) i zakończony testem wiedzy (test jednokrotnego wyboru). Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest zrealizowanie kursu stacjonarnego (min. 80% obecności na kursie), kursu e-learningowego oraz zaliczenia testu końcowego (70% prawidłowych odpowiedzi zalicza test). Certyfikat ukończenia szkolenia zawiera punkty edukacyjne – łącznie 20 pkt. Dodatkowo użytkownicy platformy e-learningowej mogą (poza obowiązkowymi szkoleniami uzupełniającymi kurs stacjonarny- opisanymi powyżej) zrealizować dowolne kursy na platformie. Natomiast w kursie stacjonarnym każdy może uczestniczyć tylko w jednym z wybranych pięciu modułów.
  3. Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci wytycznych w zakresie wybranego kursu.
  4. Uczestnikom szkoleń przysługuje nocleg (lub refundacja jego kosztów) oraz refundacja kosztów dojazdu – na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji I Uczestnictwa W Szkoleniu
  5. Podczas każdego szkolenia zapewniony będzie przez organizatora catering w postaci przerw kawowych oraz lunchu.

Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową – już niebawem opublikujemy harmonogram kolejnych szkoleń (terminy i miejsca szkoleń)!

 

Powyższe szkolenia finansowane są z Projektu pt. “Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER),
Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Celem głównym Projektu jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w kursach doskonalących w zakresie prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych i prowadzenia leczenia zgodnie z wytycznymi i standardami postępowania klinicznego w chorobach układu krążenia, chorobach nowotworowych, chorobach
i zaburzeniach psychicznych, chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorobach układu oddechowego oraz podniesienie jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych ze specjalistami.

                            

Logowanie

Zapomniałes hasła