Narzędzia metodologiczne: polska wersja językowa podręcznika ADAPTE – Wytyczne.org

Narzędzia metodologiczne: polska wersja językowa podręcznika ADAPTE

Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowała polską wersję językową narzędzia do adaptacji wytycznych – ADAPTE.

Pakiet narzędzi ADAPTE to instrument, który powstał w wyniku międzynarodowej współpracy badaczy, twórców wytycznych i tych którzy je wdrażają.

ADAPTE Collaboration opracowała systematyczne podejście pomagające w adaptacji wytycznych. Metodyka ADAPTE wraz z zestawem narzędzi jest jedną z alternatyw (patrz też GRADE – ADOLOPMENT) do tworzenia wytycznych od podstaw i będzie przydatna dla grup decydujących się na przeprowadzenie adaptacji już opublikowanych, dobrej jakości wytycznych.

Polskie tłumaczenie wraz z oryginalną wersją językową podręcznika dostępne jest w zasobach biblioteki Guidelines International Network.

Polskie tłumaczenie podręcznika ADAPTE powstało w ramach projektu POWR.05.04.00-000088/16-00 „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach V Osi priorytetowej – „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, działanie 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Logowanie

Zapomniałes hasła