Polska wersja językowa narzędzia AGREEII – Wytyczne.org

Polska wersja językowa narzędzia AGREEII

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała polską wersję językową narzędzia do oceny wytycznych – AGREEII. Tłumaczenie powstało we współpracy AOTMiT z zespołem ekspertów, w składzie którego byli również reprezentanci Naczelnej Izby Lekarskiej.

AGREEII to międzynarodowo uznany instrument, rozwijany od 2003 r.służący do oceny jakości wytycznych praktyki medycznej, w tym sprawdzenia poprawności metodologii procesu ich tworzenia.

AGREEII wykorzystywane jest przez zespoły opracowujące wytczne, edukatorów, decydentów oraz samych lekarzy chcących mieć pewność, iż w praktyce korzystają z dobrej jakości wytycznych postępowania medycznego.

Podręcznik dostępny jest w wielu wersjach językowych i formatach. Polska wersja językowa dostępna jest na stronie AOTMiT.

Oryginalna wersja językowa dostępna jest na stronie Agreetruts.org.

Skrócona wersja The AGREE Global Rating Scale Instrument (AGREE GRS), bazująca na pełnej wersji AGREEII, dostępna jest w linku obok: https://www.agreetrust.org/resource-centre/agree-ii-grs-instrument/

Z narzędzia AGREEII można korzystać za pomocą internetowej platformy My AGREE Plus, która wspiera zaangażowanie zespołowe w procesie oceny wytycznych.

Na stronie inicjatywy AGREE dostępne są również materiały edukacyjne wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

Logowanie

Zapomniałes hasła