1) „Postępowanie w zaostrzeniach astmy u dorosłych – wytyczne dla lekarzy rodzinnych”,
2) „Wytyczne postępowania w depresji u dorosłych dla lekarzy rodzinnych”,
3) „Wytyczne postępowania w dnie moczanowej w Polsce”,
4) „Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia zespołu pozakrzepowego”.

Wytyczne i formularze konsultacji są dostępne na stronie www.wytyczne.org/konsultacje.

Opinie można przekazywać w terminie do 18.11.2018 r. po wcześniejszej rejestracji w serwisie www.wytyczne.org.

Wytyczne powstały w ramach projektu nr POWR.05.04.00-0000088/16 „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” realizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską oraz partnerów: „Medycynę Praktyczną”, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.