Wytyczne postępowania w dnie moczanowej w Polsce – Wytyczne.org

Wytyczne postępowania w dnie moczanowej w Polsce

Numer referencyjny dokumentu MP/2/2018
Data publikacji:31 stycznia 2019
Data następnej aktualizacji: 31 grudnia 2020
Twórcy wytycznych
Medycyna Praktyczna
Status dokumentu
Aktualne wytyczne
Prawa autorskie
Medycyna Praktyczna
Finansowanie
Dokument powstał w ramach projektu POWR.05.04.00-00-0088/16-00 „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Instytucja finansująca nie miała wpływu na treść niniejszych wytycznych.
Specjalizacja kliniczna
Choroby wewnętrzne
Medycyna rodzinna
Reumatologia
Grupa docelowa
Lekarze rodzinni
Lekarze specjaliści
Typ interwencji
Profilaktyka
Diagnostyka
Leczenie POZ
Metodologia
Adaptacja
Jak cytować

Kucharz, E., Zimmerman-Górska, I., Majdan, M., et al., (2019). WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W DNIE MOCZANOWEJ W POLSCE. [PDF] Warszawa: Naczelna Izba Lekarska, s. https://wytyczne.org/bazawiedzy/wytyczne-postepowania-w-dnie-moczanowej-w-polsce/. Dostępne na: https://wytyczne.org [Data wejścia: dzień, miesiąc, rok].

Skład autorów
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz , prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska , prof. dr hab. n. med. Maria Majdan , prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko , dr n. med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek , dr n. med. Grzegorz Goncerz , dr n. med. Anna Gurda-Duda , dr n. med. Marek Oleszczyk , lek. Rafał Kacorzyk , Marek Doleciński , lek. Magdalena Władysiuk
Informacja dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników
Brak
Data publikacji
Wytyczne postępowania w dnie moczanowej w Polsce
Data publikacji 18 listopada 2019
Numer referencyjny dokumentu MP/2/2018

Logowanie

Zapomniałes hasła