Diagnostyka i leczenie depresji u dorosłych – wytyczne dla lekarzy rodzinnych – Wytyczne.org

Diagnostyka i leczenie depresji u dorosłych – wytyczne dla lekarzy rodzinnych

Numer referencyjny dokumentu PTP/1/2018
Data publikacji:05 lutego 2019
Data następnej aktualizacji: 31 grudnia 2022
Twórcy wytycznych
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Status dokumentu
Aktualne wytyczne
Prawa autorskie
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne/Naczelna Izba Lekarska
Finansowanie
Dokument powstał w ramach projektu POWR.05.04.00-00-0088/16-00 „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Instytucja finansująca nie miała wpływu na treść niniejszych wytycznych.
Specjalizacja kliniczna
Medycyna rodzinna
Psychiatria
Grupa docelowa
Lekarze specjaliści
Lekarze rodzinni
Typ interwencji
Diagnostyka
Leczenie POZ
Metodologia
Adaptacja
Jak cytować

Samochowiec, J., Dudek, D., Kucharska-Mazur, J., et al., (2019). DIAGNOSTYKA I LECZENIE DEPRESJI U DOROSŁYCH – WYTYCZNE DLA LEKARZY RODZINNYCH. [PDF] Warszawa: Naczelna Izba Lekarska, s. https://wytyczne.org/bazawiedzy/wytyczne-postepowania-w-depresji-u-doroslych-dla-lekarzy-rodzinnych/ Dostępne na: https://wytyczne.org [Data wejścia: dzień, miesiąc, rok].

Skład autorów
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec , prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek , prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Kucharska- Mazur , dr n. med. Sławomir Murawiec , prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska , prof. nadzw. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała , prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman , lek. Agnieszka Jankowska Zduńczyk , mgr Joanna Chatizow , dr hab. Małgorzata Bała

1. W jakich grupach wiekowych i jak często rozpoznawana jest depresja?
2. Jakie są zidentyfikowane czynniki ryzyka zachorowania na depresję?
3. Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na depresję lub wystąpienia zaburzeń nastroju w poszczególnych grupach wiekowych?
4. Czy u każdego pacjenta dorosłego należy wykonywać badanie przesiewowe w kierunku depresji?
5. W jakich grupach pacjentów należy wykonać koniecznie badanie przesiewowe w kierunku depresji?
6. Które z narzędzi przesiewowych można zastosować w POZ i w jakich sytuacjach klinicznych?
7. Jakie narzędzia mogą być zalecane w diagnostyce depresji przez lekarza rodzinnego?
8. Jakie narzędzia służą do oceny nasilenia depresji?
9. Jakie działania profilaktyczne są rekomendowane w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia depresji?
10. Czy pacjent z łagodną i umiarkowaną depresją może być skutecznie leczony w POZ?

11. W jakich sytuacjach lekarz rodzinny powinien bezwzględnie skierować pacjenta na konsultację do lekarza psychiatry, a kiedy do szpitala psychiatrycznego?
12. Jakie są rekomendacje odnośnie do współpracy lekarza rodzinnego i lekarza psychiatry w zakresie leczenia depresji?
13. Jakie podstawowe informacje powinien otrzymać pacjent przed rozpoczęciem leczenia?
14. Jakimi kryteriami należy się kierować, wybierając metodę leczenia?
15. Zasady doboru leków przeciwdepresyjnych
16. Jak i po jakim czasie ocenić efektywność i tolerancję leczenia?
17. Jak monitorować leczenie pacjenta?
18. Jak długo należy kontynuować farmakoterapię?

Czytaj więcej

Niniejszych zaleceń nie należy traktować jako ustanowionego prawnie standardu opieki nad wszystkimi pacjentami. Dokument zawiera ogólne zasady postępowania, które powinny pomagać lekarzom w podejmowaniu optymalnych decyzji w codziennej praktyce. Właściwa opieka nad pacjentem zależy zawsze od indywidualnej sytuacji klinicznej i dostępności metod leczenia, a decyzje dotyczące postępowania należy w każdym przypadku konsultować z chorym lub – w razie potrzeby – z jego opiekunem.

Brak
Data publikacji
Wytyczne postępowania w depresji u dorosłych dla lekarzy rodzinnych
Data publikacji 19 listopada 2018
Numer referencyjny dokumentu PTP/1/2018

Logowanie

Zapomniałes hasła