Postępowanie w zaostrzeniach astmy – wytyczne dla lekarzy rodzinnych – Wytyczne.org

Postępowanie w zaostrzeniach astmy – wytyczne dla lekarzy rodzinnych

Numer referencyjny dokumentu MP/1/2018
Data publikacji:20 grudnia 2018
Data następnej aktualizacji: 31 grudnia 2020
Twórcy wytycznych
Medycyna Praktyczna
Adres email do korespondencji
Status dokumentu
Aktualne wytyczne
Prawa autorskie
Medycyna Praktyczna
Finansowanie
Dokument powstał w ramach projektu POWR.05.04.00-00-0088/16-00 „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Instytucja finansująca nie miała wpływu na treść niniejszych wytycznych.
Specjalizacja kliniczna
Choroby wewnętrzne
Alergologia
Medycyna rodzinna
Grupa docelowa
Lekarze specjaliści
Lekarze rodzinni
Typ interwencji
Profilaktyka
Diagnostyka
Leczenie POZ
Metodologia
Adaptacja
Jak cytować

Kruszewski, J., Chazan, R., Kuziemski, K., et al., (2018). POSTĘPOWANIE W ZAOSTRZENIACH ASTMY – WYTYCZNE DLA LEKARZY RODZINNYCH. [PDF] Warszawa: Naczelna Izba Lekarska, s. https://wytyczne.org/bazawiedzy/postepowanie-w-zaostrzeniach-astmy-wytyczne-dla-lekarzy-rodzinnych/ Dostęp na: https://wytyczne.org [Data wejścia: dzień, miesiąc, rok].

Skład autorów
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski (przewodniczący) , prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan , prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski , prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala , prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik , dr n. med. Andrzej Dąbrowski , dr n. med. Filip Mejza , dr n. med. Magdalena Twardowska , lek. Marzena Kościelna , dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska , dr n. med. Marek Oleszczyk , Katarzyna Jankowska , Anna Bagińska

Diagnostyka

1. Jakie są najczęstsze przyczyny zaostrzeń astmy?
2. Jakie są kryteria rozpoznania zaostrzenia astmy u dorosłych?
3. Jak ocenić stopień ciężkości zaostrzenia?
4. Jaka jest przydatność diagnostyczna danych z wywiadu i objawów przedmiotowych w rozpoznaniu zaostrzenia astmy u dorosłych?
5. Czy Test Kontroli Astmy (ACT) jest wystarczającym narzędziem do rozpoznania zaostrzenia astmy u dorosłych?
6. Jakie badania należy wykonać u dorosłych chorych w celu oceny ciężkości zaostrzenia?
7. Jakie elementy wywiadu i badania przedmiotowego powinny zostać uwzględnione u chorego z zaostrzeniem astmy w warunkach POZ?
8. Jakie objawy świadczą o stanie zagrożenia życia u chorego z zaostrzeniem astmy?
9. Jakie są wskazania do skierowania przez lekarza rodzinnego chorego z zaostrzeniem astmy do szpitala/na SOR?
10. Jakie parametry należy monitorować u dorosłych pacjentów z zaostrzeniem astmy?
11. Na kiedy należy wyznaczyć wizytę kontrolną choremu, u którego w warunkach ambulatoryjnych skutecznie opanowano zaostrzenie astmy?

Leczenie

12. Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia zaostrzeń astmy?
13. Jakie są modyfikowalne czynniki ryzyka wystąpienia zaostrzenia astmy?
14. Jaki sprzęt powinien się znajdować w gabinecie lekarza POZ, aby zapewnić optymalne leczenie zaostrzenia astmy u dorosłych?
15. Jakie leki i w jakiej kolejności należy podać podczas wstępnego postępowania w POZ u dorosłych chorych z zaostrzeniem astmy umiarkowanym i lekkim?
16. Jakie leki i w jakiej kolejności należy podać podczas wstępnego postępowania w POZ u dorosłych chorych z ciężkim zaostrzeniem astmy?
17. Jakich leków nie zaleca się podawać rutynowo podczas postępowania z dorosłym chorym z zaostrzeniem astmy?
18. Jak długo chory ze skutecznie leczonym lekkim/umiarkowanym zaostrzeniem astmy powinien przebywać w gabinecie lekarza POZ, zanim podejmie się decyzję o odesłaniu go do domu?
19. Jakich działań niepożądanych możemy się spodziewać po zastosowaniu dużych dawek leków rozkurczających oskrzela w leczeniu zaostrzenia?
20. Czy stosowanie dużych dawek GKS wziewnych w zaostrzeniu astmy jest podobnie skuteczne jak leczenie GKS doustnym?
21. Czy czas, jaki upływa od chwili wystąpienia zaostrzenia do podania GKS, ma wpływ na wynik leczenia?
22. Czy i jak należy zmodyfikować dotychczasowe leczenie po przebytym epizodzie zaostrzenia astmy u dorosłego?
23. Jak ocenić odpowiedź na leczenie u chorego z zaostrzeniem astmy?
24. Jak postępować u chorego z zaostrzeniem w przebiegu nakładania astmy i POChP?
25. Jaki jest niezbędny zakres wiedzy, którą powinien nabyć chory po zaostrzeniu astmy?
26. Jakie informacje dotyczące postępowania w zaostrzeniu powinien zawierać pisemny plan postępowania dla chorego na astmę?

Czytaj więcej

Niniejszych zaleceń nie należy traktować jako ustanowionego prawnie standardu opieki nad wszystkimi pacjentami. Dokument zawiera ogólne zasady postępowania, które powinny pomagać lekarzom w podejmowaniu optymalnych decyzji w codziennej praktyce. Właściwa opieka nad pacjentem zależy zawsze od indywidualnej sytuacji klinicznej i dostępności metod leczenia, a decyzje dotyczące postępowania należy w każdym przypadku konsultować z chorym lub – w razie potrzeby – z jego opiekunem.

Brak
Data publikacji
Postępowanie w zaostrzeniach astmy - wytyczne dla lekarzy rodzinnych
Data publikacji 19 listopada 2018
Numer referencyjny dokumentu MP/1/2018

Logowanie

Zapomniałes hasła