Wesprzyj Fundację

Wszyscy, którzy chcą pomóc w realizacji naszych celów statutowych
mogą to uczynić poprzez:

– wpłatę darowizny na konto Fundacji, dane do przelewu:
Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541