Pomoc medyczna w związku z wojną w Ukrainie.

3 mar 2022

Informujemy, że Fundacja Lekarze Lekarzom czynnie zaangażowała się w pomoc medyczną w związku z wojną w Ukrainie. Działania Fundacji Lekarze Lekarzom będą koncentrowały się przede wszystkim na zakupie sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, celem ich dalszego przekazania podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy medycznej zarówno w Polsce, jaki i w Ukrainie.

Nr konta Fundacji: 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541 Bank Pekao S.A.

Kontakt:

Adres e-mail: fundacja@hipokrates.org

Tel. +48 22 559 13 22, +48 22 559 13 35